DeutschArabicEnglishRussiaPolskaSpanish

NRZ( Neurologiczne Centrum Rehabilitacyjne ) to centrum terapii, na terenie
landu Mecklenburg-Vorpommern, dla osób z poprzecznym uszkodzeniem
rdzenia kręgowego oraz terapii ze szczególnym naciskiem na terapię i
rehabilitację pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami czaszkowo-mózgowymi.

Klinika prowadzi zarówno wczesną, jak i następczą rehablitację
neurologiczną, badania kontrolne i rehabilitację mającą na celu powrót do
czynnego życia zawodowego.

Nasza Klinika Dzienna umożliwia rehabilitację ambulatoryjną .

NRZ znajduje się w pobliżu Uniwersytetu Ernst-Moritz-Arndt w Greifswaldzie
i współpracuje z tym uniwersytetem oraz z Instytutem Ksztalcenia
Zawodowego w Greifswaldzie i Instytutem Doskonalenia Zawodowego w
Stralsundzie.

Otworzone w 1998 roku NRZ to nowoczesna klinika specjalistyczna dla
pacjentów wymagajacych wczesnej rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji
po urazach czaszkowo-mózgowych i chorych z poprzecznym uszkodzeniem
rdzenia kręgowego . Znajduje sie na obszarze Uniwersytetu Ernst-Moritz-
Arndt w Greifswaldzie, z którym współpracuje klinicznie i naukowo oraz
wspólnie przeprowadza szeroki zakres rehabilitacji medyczno-zawodowej.

NRZ jest jedna z pięciu takich specjalistycznych klinik na terenie Niemiec.

 
 
http://bdh-klinik-greifswald.de/bdh-klinik-greifswald/sprachauswahl/polnisch.php